سیستم تعلیمی ما

  • مکاتب ما شاگردان فارغ صنف هفتم را می پذیرد.
  • شاگردان ما بعد از سپری نمودن 5 سال آموزش از صنف دوازدهم فارغ میشوند.
  • در مکاتب ما مضامین ساینسی مانند ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی و کمپیوتر توسط استادان ترکی به لسان انگلیسی و مضامین اجتماعی، علوم دینی و السنه توسط استادان افغانی تدریس میگردد.
  • در مکاتب ما برای شاگردان لسان های ترکی، انگلیسی، عربی، پشتو و دری تدریس میشود.
  • شاگردانیکه از مکاتب ما فارغ میشوند سرتفکیت لسان ترکی، انگلیسی و کمپیوتر داده میشود.
  • شاگردان ما در صنف آماده گی (صنف هشتم) هفته 8 ساعت و در صنف های بالائی هفته 4 ساعت لسان ترکی را فرا میگیرند تا باشد بعد از فراغت به لسان متذکره حاکم باشند.
  • مضامین چون کمپیوتر، فزیک، کیمیا، بیولوژی در مکاتب ما بشکل لابراتواری تدریس میشود.
  • در مکاتب ما برای بلند بردن هر چه بیشتر سطح دانش 7 دیپارتمنت موجود است که تحت اداره این دیپارتمنت ها تدریس استادان کنترول و نظارت میگردد.
  • بانک سوالات و همچنان کتاب های آمادگی برای کانکور پوهنتون ها برای شاگردان افغان-ترک و برای شاگردان مکاتب دیگر طبع و به چاپ رسیده و مورد استفاده قرار دارد.
  • در لیسه های ما سیستم تدریس به شکل کبینت میباشد.
اشتراک گذاری: