افغان ترک چاغ ایجوکیشنل

مکاتب تعلیمی افغان-ترک مطابق قرار دادی که میان ریاست مکاتب افغان-ترک، وزارت معارف و وزارت اقتصاد که در سال 1995 به امضا رسیده است در عرصه تعلیم و تربیه در خدمت مردم افغانستان میباشد. (STK)

login_logo مکاتب افغان-ترک در ولایات کابل، مزارشریف، قندهار، شبرغان، هرات و جلال آباد که جمعاً دارای 9 لیسه و 1 مکتب انترنشنل، 3 لیسه اناث و 6 لیسه آن ذکور میباشد. مکاتب افغان-ترک از سال 1995 بدینسو به فعالیت آغاز نموده که به تعداد 3500 شاگرد مصروف تعلیم و تربیه میباشد.

در مکاتب ما استادان ترکی درسهای لسان ترکی، انگلیسی، فزیک، کیمیا، بیولوژی و ریاضیات را تدریس می نمایند. و استادان افغانی درس های دری، پشتو، علوم دینی، تاریخ، جغرافیه را به زبان دری و پشتو تدریس مینمایند. در مکاتب ما مضامین ریاضیات و ساینسی به لسان انگلیسی تدریس میشود. و در تمام مکاتب ما به تعداد 252 استاد ترکی و افغانی مصروف تدریس میباشد. بخاطر راه یابی به مکاتب ما امتحان کانکور اخذ میگردد. سال گذشته به تعداد 12443 شاگرد اشتراک نموده که از جمله به تعداد 700 شاگرد آن قبول شده است.

شاگردانیکه از مکاتب ما فارغ میشوند به پوهنتون های افغانستان و پوهنتون های خارج شامل شده میتوانند. فارغان ما در امتحان کانکور 100% موفق میشوند.

در نتیجه امتحان کانکور سال 2010 شاگردان ما مقام 1، 2، 3، 4، و 9 را حایز گردیدند. در 10 نفر اول 5 نفر و در 20 نفر اول 11 نفر از مکاتب ما مقام را اخذ نموده اند. مجموعاً فارغان ما به تعداد 2903 نفر میباشد که از این جمله 506 نفر آنها در خارج از کشور و 1832 نفر آنها در داخل کشور تحصیلات خود را به پیش میبرند.

تمام فارغین ما به زبان انگلیسی و ترکی مسلط میباشند. و بر علاوه دیپلوم وزارت معارف دیپلوم کمپیوتر، انگلیسی و ترکی نیز به آنها داده میشود.

در سال های اخیر مکاتب افغان-ترک با وزارت معارف مشترکاً در پروژه المپیادهای بین المللی سهم میگیرد. شاگردانی که به نماینده گی از افغانستان در المپیاد های بین المللی بین سال های 2003 الی 2013 در کشورهای مختلف اشتراک نموده اند، مؤفق به کسب 359 مدال شده اند که از جمله 94 مدال آن طلا، 122 مدال آن نقره و 143 مدال آن برونز می باشد. در نتیجه کسب همین مدال ها، شاگردان و استادان ما از طرف مقامات بلند رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته اند.

مکاتب افغان-ترک در پهلوی تعلیم و تربیه فعالیت های اجتماعی را نیز طرح ریزی نموده اند. خاصتاً به مقصد کمک به فقرا در ماه مبارک رمضان و عید قربان پروگرام مساعدت را ترتیب داده است. در سال 2012 تقریباً به تعداد 5000 فامیل کمک ارتزاقی، به 2000 نفر افطاری شام در شهرهای که مکاتب ما میباشد همچنان در عید قربان به تعداد 800 گاو ذبح که به 12000 فامیل گوشت قربانی توزیع میگردد.

اشتراک گذاری: