افغان-ترک چاغ ایجوکیشنل

گراف نتایج کانکور مکاتب افغان ترک

گراف مدال های بین المللی مکاتب افغان ترک

Demo

پلات فورم فارغان

بعد از فراغت هم با ما در ارتباط باشید

مکاتب ما

 • لیسه ذکور آریانا افغان ترک کابل

  kabil erkek
 • مکتب بین المللی برکت افغان ترک کابل

  kabil erkek
 •        لیسه نسوان افغان ترک کابل

  kabil erkek
 •        لیسه ذکور افغان ترک مزار شریف

  kabil erkek
 • لیسه نسوان افغان ترک مزار شریف

  kabil erkek
 •        لیسه ذکور افغان ترک شبرغان

  kabil erkek
 •        لیسه نسوان افغان ترک شبرغان

  kabil erkek
 •        لیسه ذکور افغان ترک هرات

  kabil erkek
 •        لیسه نسوان افغان ترک هرات

  kabil erkek
 •        لیسه ذکور افغان ترک قندهار

  kabil erkek
 •        لیسه ذکور افغان ترک جلال آباد

  kabil erkek